Soovitatav

Mineraalvill Knauf Omnifit plaat 35 50 mm (1200x600)

€ 0.00

Kohustuslik väli!
Kohustuslik väli!
Kohustuslik väli!
Kohustuslik väli!

Mineraalvillatoodete märgistamine

09.12.2022

Lambda: λ
Üks tähtsamaid mineraalvilla parameetreid, mis määrab selle kvaliteedi, paksuse ja hinna, on nn Lambda λ. See on soojusläbivuse koefitsient, mida väljendatakse Si ühikutes λ=W/(m*K), kus W on Wat m-meetri K-Kelvin. See näitab, kui palju soojusenergiat on võimeline läbima teatud paksusega materjali teatud aja jooksul. Oluline on siinkohal meeles pidada, et mida väiksem on Lambda, seda parem. Siis saame kasutada õhemat materjali, mis töötab sama hästi või paremini kui paksem materjal, mille lambda on suurem. Kõige kvaliteetsemate toodete puhul on λ=0,030.

Tihedus:
Teine parameeter, mida me võime kohata mineraalvillatoodete tehnilises dokumentatsioonis, on tihedus. Tihedust väljendatakse kilogrammides/m3 . Kõige lihtsamalt öeldes ütleb see parameeter meile, kui palju struktuurimaterjali, st mineraalkiude, on valmistoote teatavas ruumis. Sellel on suur mõju materjali struktuursetele omadustele, näiteks survetugevusele või tõmbetugevusele ja punktkoormusele, mida me saame oma materjalile rakendada. Samuti on sellel märkimisväärne tähtsus valmistoote kaalu puhul. Kivivilla tüüpiline tihedus jääb vahemikku 20 kg/m3 kuni 180 kg/m3 .
Klaasvilla puhul on see 10 kg/m3 kuni 150 kg/m3 .
Kivivilla tihedus väljendub otseselt materjali soojusjuhtivuses, sest nagu eelmistest alapeatükkidest juba teada, vastutab kivivilla soojustusvõime eest kivikiudude vahele suletud õhk.

Punktkoormus:
Üks parameetritest, millega te mineraalvilla tehnilist dokumentatsiooni lugedes võite kokku puutuda, on punktkoormus. See parameeter tuleneb nii-öelda otse mineraalvilla tihedusest. Võib eeldada, et tihedamad tooted, st suurema arvu kiudude arvuga antud mahuühikus, võivad olla suurema punktkoormusega. Täpsemalt on materjali tõendamise metoodika reguleeritud standardiga PN-EN 12430. Katse seisneb jõu mõõtmises, mida me rakendame 79,8 mm läbimõõduga alale, nii et materjaliproov paindub 5 mm võrra.
Katuse mineraalvill võib kanda koormust 200-700N (10N=1kg).

Dünaamiline jäikus:
Dünaamiline jäikus on parameeter, mis annab teavet impulsiivse iseloomuga jõu (nn löögi) rakendamisest tingitud energia neeldumise kohta. See parameeter mõjutab otseselt mineraalvilla akustilisi omadusi, mis on oluline näiteks ujuvpõrandate puhul.
Mineraalvilla dünaamiline jäikus on 5-50 MN/m3 .

Survetugevus:
Survetugevus on parameeter, mis ütleb meile, kui suurele maksimaalsele survele (kPa) me saame materjaliproovi allutada, enne kui see ebaõnnestub, st deformeerub püsivalt.
Kivivillaplaadi survetugevus on kuni 100 kPa.
Lamellilise kivivillaplaadi survetugevus on kuni 400 kPa.

Tõmbetugevus:
Tõmbetugevus annab meile jõu, mida tuleb rakendada, et materjal läbiks püsiva deformatsiooni, st veniks nii, et see ei läheks tagasi oma algsesse suurusesse. See juhtub siis, kui ületatakse nn elastsuspunkt, mille ületamisel kiud on püsivalt rebenenud. Äärmuslikuks seisundiks on materjali täielik rebenemine.
Ühikuks on kPa.

Nihketugevus:
Nihketugevus on parameeter, mida väljendatakse kPa-des ja mis annab teavet piki plaati rakendatava jõu kohta, mis põhjustab selle purunemise tasandite vahel. See parameeter on väga oluline eelkõige fassaadide puhul, kus on krohvikihi poolt põhjustatud nihkejõud.
Lamellilise kivivilla puhul on see kuni 300 kPa.

Formaldehüüd:
Mineraalvilla tootmise tehnoloogilises protsessis segatakse toodetud kiud enne pressimisprotsessi nende sidumiseks pookeainega, mida nimetatakse sideaineks. Enamikul juhtudel on pookimisvahendiks karbamiid-formaldehüüdvaigud. Formaldehüüd on kosmeetikatööstuses laialdaselt kasutatav säilitusaine ja desinfitseerimisvahend. Seda võib leida ripsmetuššis, küünelakis, deodorantides jne. Samuti leiame seda paljudes tööstustoodetes, nagu lakid, spoonid ja vahutamisvastased ained. Formaldehüüd on mürgine maksale, nahale ja hingamisteedele, immuunsüsteemile.
Seetõttu muudavad paljud mineraalvilla tootjad tehnoloogilist protsessi, et vähendada formaldehüüdi sisaldust tootes või isegi täielikult kõrvaldada see.

Akustika:
Alpha w- αw (kaalutud heli neeldumistegur) - indeks, mida väljendatakse ühe numbriga ja mis kirjeldab juhuslikult pinnale langevate helilainete neeldumist, mis on määratud vastavalt standardile EN ISO 11654. Selle meetodi puhul arvutatakse EN ISO 354 ja EN 16487 kohaselt mõõdetud väärtuste puhul neeldumine oktaavilaiusega sagedusala jaoks sagedustel 250, 500, 1000, 2000 ja 4000 Hz, mis registreeritakse graafiku kujul. Seejärel kantakse graafikule kalibreerimiskõver, mida järk-järgult lähendatakse mõõtmistest tuleneva kõveraga, kuni saavutatakse "parim sobivus". Saadud alfa w väärtus jääb vahemikku 0,00 kuni 1,00 ja on alati 0,05 kordne. Näiteks võib alfa w olla 0,65.

Villane looriga:
Klaasist loori kiht jäigastab paneelid ja takistab ventilatsiooniruumi kaudu liikuva õhu väljapaiskumist villastruktuurist.

Lamellavill:
Lamellvillas on kiud paigutatud risti plaadi tasapinnaga, mis muudab sellise plaadi paindlikumaks ja paremini seinale sobivaks. Lisaks muudab selline kiudude paigutus plaadi vastupidavamaks kokkusurumisele ja venimisele.

Vt ka

Võrdle 0 / 3